STRONA GŁÓWNAseparatorAKTUALNOŚCIseparatorKONTAKTseparatorSTATYSTYKIseparatorDOKUMENTY DO POBRANIAniedowidzący


Tu jesteś: PUP
sepgl


Dane teleadresowe
ul. Armii Krajowej 2A
26-300 OPOCZNO
tel. centrala / fax: (44) 736-14-45
                                 736-14-46
                                 736-14-47
                                 736-14-48

e-mail: loop@praca.gov.pl
           sekretariat@pupopoczno.pl

Godziny otwarcia Urzędu
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Interesanci obsługiwani są
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00


 Koszt połączenia jak za połączenie lokalne według taryfy operatora.

 


Dyrektor Urzędu przyjmuje interesantów w każdy wtorek,

w godzinach od 10:00 do 14:00


INFORMACJA 

 Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego, którego brzmienie jest następujące:

"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
- osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą
- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu)
- przedmiotu sprawy, której dotyczy.


powrót Drukuj Stworz PDF

Informacje o artykule

Redakcja: Admin Admin
Data publikacji: 22.07.2011 08:56
Liczba wyświetleń: 390428